pl
plenderu

czytaj więcej

REGULAMIN POBYTU

REGULAMIN POBYTU:

1. Na terenie apartamentów obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

3. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.

4. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu.

5. Na dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny +48 609 244 525 bądź e-mailowy ( jola@napisz.pl ). Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy.

6. Dzieci do lat 4 pobyt bezpłatny, jesli śpią z rodzicami na wspólnym łóżku.

7. Zaliczka za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu – możliwa rezerwacja online lub wpłata na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.

8. W przypadku dokonywania rezerwacji "z dnia na dzień" lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.

9. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym rezerwacja zostaje anulowana.

10. W przypadku rezygnacji z rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji zwracane jest 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na mniej niż 30 dni przez rozpoczęciem rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

11. Nieprzyjechanie do godziny 22:00 w dniu rozpoczęcia rezerwacji i niepoinformowanie o tym fakcie obslugi skutkuje anulowaniem całej rezerwacji bez możliwości zwrotu wpłaconej zaliczki.

12. Dokonanie rezerwacji odbywa się poprzez rezerwacje on-line na stronie www.mieszkaniegdansk.com, telefonicznie, bądź e-mailowo i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.

13. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, datę pobytu, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.

14. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail lub SMS-em zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.

15. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie, właściciel ma prawo do usunięcia z apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.


16. Goście odwiedzający Klientów Apartamentu, zobowiązani są opuścić mieszkanie do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22.00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.

17. Na terenie apartamentów obowiązuje zakaz przebywania zwierząt.

18. Gości przyjmujemy do godziny 22.00, za wydanie kluczy po godzinie 22.00 pobieramy dodatkową opłatę 40zł. Możliwość wydania kluczy po 22:00 musi zostać potwierdzona przez personel obiektu.

19. Faktury VAT za pobyt są wystawiane tylko w przypadku poinformowania w dniu płatności o chęci otrzymania faktury. Na fakturze jest zawsze data pobytu.

20. Prezentowane obiekty nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Są ogólną prezentacją obiektów. Rezerwacja jest potwierdzona z chwilą potwierdzenia dostępności do rezerwacji obiektu, potwierdzenia wolnego terminu i potwierdzenia przyjęcia rezerwacji.


21. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.