pl
plenderu

czytaj więcej

REGULAMIN POBYTU

REGULAMIN POBYTU:
1. Doba noclegowa trwa od godziny 15.00 do godziny 12.00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach (o ile jest to możliwe) jest możliwość ustalenia indywidualnych godzin przyjazdu / wyjazdu.
2. Na dzień przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny +48 609 244 525 bądź e-mailowy ( jola@napisz.pl ). Na około godzinę przed przybyciem na miejsce wymagamy potwierdzenia telefonicznego, celem umówienia się na odbiór kluczy.
3. Dzieci do lat 4 pobyt bezpłatny, jesli śpią z rodzicami na wspólnym łóżku.
4. Zaliczka za pobyt wynosi 30% wartości całego pobytu – możliwa rezerwacja online lub wpłata na konto po ustaleniu rezerwacji telefonicznej lub e-mailem. Pozostała część kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
5. W przypadku dokonywania rezerwacji "z dnia na dzień" lub na bieżąco, całość kwoty za pobyt pobierana jest podczas przekazywania kluczy.
6. W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie ustalonym rezerwacja zostaje anulowana.
7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji zwracane jest 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na mniej niż 30 dni przez rozpoczęciem rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

8. Nieprzyjechanie do godziny 22:00 w dniu rozpoczęcia rezerwacji i niepoinformowanie o tym fakcie obslugi skutkuje anulowaniem całej rezerwacji bez możliwości zwrotu wpłaconej zaliczki.
9. Dokonanie rezerwacji odbywa się poprzez rezerwacje on-line na stronie www.mieszkaniegdansk.com, telefonicznie, bądź e-mailowo i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu Pobytu.
10. Rezerwacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby rezerwującej, ilość osób, datę pobytu, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
11. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres e-mail lub SMS-em zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.
12. W przypadku przekroczenia ilości osób, na którą została złożona wcześniej rezerwacja i niepoinformowania o tym fakcie, właściciel ma prawo do usunięcia z apartamentu wszystkich Gości oraz anulowania rezerwacji.
13. Goście odwiedzający Klientów Apartamentu, zobowiązani są opuścić mieszkanie do godziny 22.00. W przeciwieństwie Gość zostaje potraktowany jako Klient i jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za pobyt. W przypadku niezgłoszenia dodatkowych osób przebywających w apartamencie po godzinie 22.00 istnieje możliwość anulowania pobytu ze skutkiem natychmiastowym.
14. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania właściciela o ewentualnych uszkodzeniach i brakach w zastanym obiekcie oraz szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość szkód oraz koszty związane z ich usunięciem pokrywa Klient.
15. Na terenie apartamentu obowiązuje zakaz palenia tytoniu i przebywania zwierząt.
16. Gości przyjmujemy do godziny 22.00, za wydanie kluczy po godzinie 22.00 pobieramy dodatkową opłatę 40zł. Możliwość wydania kluczy po 22:00 musi zostać potwierdzona przez personel obiektu.
17. Faktury VAT za pobyt są wystawiane tylko w przypadku poinformowania w dniu przyjazdu o chęci otrzymania faktury. Na fakturze jest zawsze data pobytu.
18. Prawem właściwym dla sporów między właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela obiektu.